مزرعه تکثیر و پرورش پرندگان زینتی

مهندس محمد سراهنگ

تکثیر و پرورش انواع طوطی سانان و طاووس و قرقاول

تأمین و مشاوره در داخل و خارج از ایران

لوگوی سایت مزرعه مهندس محمد سراهنگ

خدمات تیم تخصصی مهندس محمد سرآهنگ

خدمات بین المللی قابل ارائه توسط تیم تخصصی مهندس محمد سراهنگ شامل موارد زیر است که براساس دانش فنی و امکانات موجود در مجموعه ارائه می شود.

تکثیر و پرورش

تکثیر و پرورش انواع طوطی سانان و طاووس و قرقاول و سایر پرندگان زینتی .

مشاوره

مشاوره در زمینه راه اندازی سالن ها و مزارع پرورش پرندگان زینتی .

تأمین و راه اندازی

تأمین انواع پرندگان زینتی و همچنین طراحی و اجرای سالن ها و مزارع تکثیر و پرورش پرندگان زینتی .

صادرات و واردات

صادرات و واردات انواع پرندگان زینتی .

سالن تکثیر و پرورش طوطی عروس هلندی

سالن تکثیر و پرورش طوطی برزیلی

مشاوره ، طراحی و ساخت باغ پرندگان و باغ وحش و سافاری پارک

سالن تکثیر و پرورش طوطی گرینچیک

تکثیر و پرورش طاووس

مشاوره ، طراحی و ساخت باغ پرندگان و باغ وحش و سافاری پارک

تکثیر و پرورش قرقاول سانان

محصور نمودن و تورکشی فضای باز

سازه های چند منظوره تزئینی

مشاوره ، طراحی و ساخت باغ پرندگان و باغ وحش و سافاری پارک

قفس های زینتی وسط باغی

گلخانه های شیشه ای لوکس

گلخانه های خانگی و باغی

لوگوی سایت مزرعه مهندس محمد سراهنگ

رسالت تیم تخصصی مهندس محمد سرآهنگ

مهندس محمد سراهنگ ، در نظر دارد تا با تکیه بر دانش تخصصی مهندسان مشاور خود ، طراحی و ساخت و نظارت بر پروژه های مختلفی را که در حوزه تخصصی تیم خود می باشد ، با آخرین دست آوردهای دانشگاهی در سراسر جهان بهبود بخشد.

ما از تمام کسانی که در سراسر دنیا قصد طراحی و ساخت پروژه ای که در تخصص ما می باشد را دارند ، دعوت می کنیم تا قبل از انجام هر کاری با تیم تخصصی مهندس محمد سراهنگ تماس گرفته و از مشاوره های ما در زمینه های مختلف بهره مند گردند و پروژه خود را به صورت کاملا حرفه ای ، با رعایت تمام استانداردها و ضوابط موجود و همچنین با کمترین اتلاف هزینه به انجام برسانند.